Είσοδος Χρήστη

Συνδεδεμένα Μέλη

Κανένα
PDF Εκτύπωση E-mail

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αποφοίτων Π.Σ.Α.Π.Θ. όπως προέκυψε από τις εκλογές του έτους 2016, είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Σταμπουλής Ιάκωβος
Αντιπρόεδρος A': Ιωάννης Καζάκος
Αντιπρόεδρος Β': Αυλίδης Βασίλης
Ταμίας: Άγγελος Συναδάκης
Γενικός Γραμματέας: Ζάικος Μιχάλης
Ειδικός Γραμματέας: Ευάγγελος Δημόπουλος
Μέλη:

Χριστόδουλος Παπαβασιλείου
Κατερίνα Χατζοπούλου
Μανδίκου Ευαγγελία
Ιωάννου Δημήτριος
Στεκούλης Σπύρος